Bấm vào đây để xem chi tiết Thông báo;

HDSD Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trong quá trình tiêm Vaccine phòng Covid-19;