Tin tức nổi bật:
Chương trình đào tạo

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học năm 2021

17/08/2022 21:31:58 - Lượt xem: 746

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đại học

17/08/2022 08:55:37 - Lượt xem: 336

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2021-2022

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Hộ sinh trình độ đại học

17/08/2022 08:51:25 - Lượt xem: 234

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Hộ sinh trình độ đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2021-2022

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

17/08/2022 08:49:30 - Lượt xem: 394

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2021-2022

Chi tiết

Ban hành Chương trình đào tạo ngành hộ sinh trình độ đại học

26/06/2021 09:00:01 - Lượt xem: 1102

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành hộ sinh trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học

22/06/2021 09:00:59 - Lượt xem: 1147

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2020-2021

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo ngành Cử nhân Điều dưỡng năm 2018

03/03/2021 22:00:31 - Lượt xem: 1377

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng chính quy 2016

03/03/2021 21:59:04 - Lượt xem: 708

Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa hệ chính quy 2016

03/03/2021 21:56:08 - Lượt xem: 703

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng 2020

03/03/2021 15:19:22 - Lượt xem: 1110

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình Đào tạo CNĐD 2020

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo ngànhCử nhân điều dưỡng hệ chính quy 2018

03/03/2021 09:02:37 - Lượt xem: 1000

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Cử nhân điều dưỡng trình độ Đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2018-2019

Chi tiết

Ban hành chương trình năm 3 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

23/09/2020 09:28:50 - Lượt xem: 1380

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình năm 3 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

Chi tiết

Ban hành chương trình năm 4 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

23/09/2020 09:26:16 - Lượt xem: 1139

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo quyết định về việc Ban hành chương trình năm 4 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

Chi tiết

Ban hành chương trình năm 5 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

23/09/2020 09:24:03 - Lượt xem: 975

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo quyết định về việc Ban hành chương trình năm 5 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

Chi tiết

Ban hành chương trình năm 6 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

23/09/2020 09:10:12 - Lượt xem: 1128

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Ban hành chương trình năm 6 CTĐT ngành y khoa trình độ ĐH

Chi tiết