Tin tức nổi bật:
Qui chế chi tiêu nội bộ

Ban hành quy định Đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, LĐHĐ để xét hưởng thu nhập tăng thêm hằng tháng

28/07/2022 13:56:13 - Lượt xem: 191

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành quy định Đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, LĐHĐ để xét hưởng thu nhập tăng thêm hằng tháng

Chi tiết

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016

09/09/2017 21:55:53 - Lượt xem: 4766

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015

09/09/2017 21:55:32 - Lượt xem: 3919

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014

09/09/2017 21:54:44 - Lượt xem: 3655

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013

09/09/2017 21:54:00 - Lượt xem: 1995

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2012

09/09/2017 21:53:04 - Lượt xem: 1856

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2011

09/09/2017 21:52:34 - Lượt xem: 1768