Tin tức nổi bật:
Văn bản quản lý nội bộ

Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

18/04/2023 11:01:18 - Lượt xem: 2397

Nghị quyết phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

17/04/2023 11:00:50 - Lượt xem: 1324

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/08/2022 11:10:00 - Lượt xem: 1058

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Ban hành Quy định về công tác pháp chế tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 11:05:20 - Lượt xem: 898

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về công tác pháp chế tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, lao động hợp đồng của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 11:03:12 - Lượt xem: 804

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, lao động hợp đồng

Chi tiết

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 11:00:21 - Lượt xem: 642

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:57:45 - Lượt xem: 449

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy tắc ứng xử của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:54:54 - Lượt xem: 316

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Nội quy lao động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:51:02 - Lượt xem: 323

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Nội quy lao động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

07/06/2021 14:38:30 - Lượt xem: 1631

Quyết định về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quy định về liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao Đẳng với trình độ Đại Học

24/07/2017 07:39:34 - Lượt xem: 4026

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Chi tiết

Quy định mới về cấp bằng tốt nghiệp Đại học

05/07/2016 16:07:29 - Lượt xem: 2684

Ngày 8/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục Đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Chi tiết

Nội quy tiếp công dân

05/07/2016 16:02:39 - Lượt xem: 2702