Công đoàn Trường Đại học Y - Dược hiện có 11 công đoàn bộ phận, 4 tổ công đoàn trực thuộc, với 548 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn Trường đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Chế độ, chính sách của cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBVCNLĐ; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Đoàn viên công đoàn trường đã tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hàng năm, có trên 95% nữ CBVCNLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"...

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Nhà trường đề ra 8 chỉ tiêu với những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBVCNLĐ; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, nền nếp, kỷ cương, đạo đức nhà giáo; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục... Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường khóa XX gồm 13 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

Theo Báo Thái Nguyên

Một số hình ảnh Đại hội: