STT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1 Nguyễn Văn Sơn Ban Giám hiệu Hiệu trưởng - Bí thư ĐU
2 Trịnh Xuân Tráng Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng - Phó BTĐU
3 Trần Đức Quý Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng - Ủy viên BTVĐU
4 Nguyễn Tiến Dũng Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng - Ủy viên BTVĐU
5 Trịnh Xuân Đàn Khoa Y học cơ sở Trưởng khoa YHCS - CTCĐ - Ủy viên BTVĐU
6 Trịnh Văn Hùng Phòng Đào tạo Trưởng phòng - Ủy viên BCHĐB
7 Dương Hồng Thái BM Nội Trưởng Bộ môn - Ủy viên BCHĐB
8 Trần Văn Tuấn Khoa Dược Trưởng khoa Dược - Ủy viên BCHĐB
9 Hoàng Tiến Công Khoa Răng Hàm Mặt Trưởng khoa RHM - Ủy viên BCHĐB
10 Lê Ngọc Uyển Phòng Công tác Học sinh sinh viên Trưởng phòng - Ủy viên BCHĐB
11 Bùi Thanh Thủy Phòng Hành chính - Tổ chức Trưởng phòng - Ủy viên BCHĐB
12 Nguyễn Quang Đông Khoa Khoa học cơ bản Bí thư Đoàn trường - Ủy viên BCHĐB
13 Nguyễn Đắc Trung Khoa Y học cơ sở Phó TK YHCS - Ủy viên BCHĐB - Phó CTCĐ
14 Lương Thị Lưu Khoa Khoa học cơ bản Phó TK KHCB - Phó CTCĐ
15 Nguyễn Thị Phương Khoa Các chuyên khoa Phó trưởng Bộ môn - Ủy viên BTVCĐ
16 Tạ Quang Hùng Phòng Hành chính - Tổ chức Phó trưởng phòng - Ủy viên BTVCĐ
17 Nguyễn Thị Hằng Nga Phòng Kế hoạch - Tài chính Trưởng phòng - KTT - BTCB
18 Nguyễn Tiến Dũng Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó trưởng phòng
19 Nguyễn Thị Hạnh Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó trưởng phòng
20 Trần Bảo Ngọc Phòng Công tác Học sinh sinh viên Phó trưởng phòng
21 Lê Thị Lựu Phòng Công tác Học sinh sinh viên Phó trưởng phòng
22 Lại Ngọc Khánh Phòng Đào tạo Phó trưởng phòng
23 Phương Thị Ngọc Phòng Đào tạo Phó trưởng phòng
24 Nguyễn Phương Sinh Phòng Đào tạo Phó trưởng phòng
25 Nguyễn Quang Mạnh Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Trưởng phòng
26 Bùi Thị Quỳnh Nhung Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Phó trưởng phòng
27 Dương Văn Thanh Phòng Thanh tra - Pháp chế Phó trưởng phòng
28 Hà Xuân Sơn Phòng Thanh tra - Pháp chế Tiến sĩ
29 Hạc Văn Vinh Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Trưởng phòng
30 Nguyễn Như Trang Phòng Quản trị - Phục vụ Trưởng phòng
31 Dương Trung Hà Phòng Quản trị - Phục vụ Phó trưởng phòng
32 Hoàng Hà Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện Trưởng phòng
33 Dương Thủy Anh Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện Phó trưởng phòng
34 Trương Viết Trường Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện Phó trưởng phòng
35 Nguyễn Trọng Hiếu BM Nội Phó trưởng Bộ môn
36 Phạm Kim Liên BM Nội Phó trưởng Bộ môn
37 Nguyễn Đăng Hương BM Nội Giảng viên chính
38 Nguyễn Văn Thóa BM Nội Giảng viên chính
39 Nguyễn Văn Sửu BM Ngoại Trưởng Bộ môn - BTCB
40 Nguyễn Vũ Hoàng BM Ngoại Phó trưởng Bộ môn
41 Lô Quang Nhật BM Ngoại Tiến sĩ
42 Nguyễn Hồng Ninh BM Ngoại Giảng viên chính
43 Trần Chiến BM Ngoại Tiến sĩ
44 Nguyễn Thị Bình BM Sản Phó trưởng Bộ môn
45 Cấn Bá Quát BM Sản Phó trưởng Bộ môn
46 Nguyễn Thị Xuân Hương BM Nhi Phó trưởng Bộ môn - BTCB
47 Lê Thị Kim Dung BM Nhi Phó trưởng Bộ môn
48 Nguyễn Quý Thái Khoa Các chuyên khoa Trưởng khoa CCK - BTCB
49 Trần Duy Ninh Khoa Các chuyên khoa Phó trưởng khoa CCK
50 Nguyễn Khắc Hùng Khoa Các chuyên khoa Phó trưởng khoa CCK
51 Vũ Quang Dũng Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn
52 Lương Thị Hương Loan Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn
53 Đàm Thị Bảo Hoa Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn
54 Phạm Thị Kim Dung Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn
55 Nguyễn Thị Minh Thúy Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn
56 Chu Thị Mão Khoa Các chuyên khoa Chủ tịch CĐBP
57 Nguyễn Văn Ninh Khoa Răng Hàm Mặt Phó trưởng khoa RHM
58 Lê Thị Thu Hằng Khoa Răng Hàm Mặt Phó trưởng khoa RHM
59 Nguyễn Thị Sinh Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn
60 Nguyễn Thị Thu Thái Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn
61 Nguyễn Thị Ngọc Hà Khoa Y học cơ sở Phó trưởng khoa YHCS
62 Vũ Thị Thu Hằng Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn
63 Nông Phúc Thắng Khoa Y học cơ sở Trưởng Bộ môn
64 Bùi Thị Thu Hương Khoa Y học cơ sở Tiến sĩ
65 Vũ Văn Minh Khoa Y học cơ sở Giảng viên chính
66 Trần Thị Kim Phượng Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn
67 Hoàng Thu Soan Khoa Y học cơ sở Trưởng Bộ môn
68 Nguyễn Kiều Giang Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn
69 Hoàng Khải Lập Khoa Y tế công cộng Giáo sư
70 Đỗ Văn Hàm Khoa Y tế công cộng Giáo sư
71 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa Y tế công cộng Phó trưởng khoa YTCC
72 Đàm Khải Hoàn Khoa Y tế công cộng Phó giáo sư, Tiến sĩ
73 Nguyễn Thị Tố Uyên Khoa Y tế công cộng Phó trưởng khoa YTCC
74 Trần Thế Hoàng Khoa Y tế công cộng Tiến sĩ
75 Trương Thị Thùy Dương Khoa Y tế công cộng Phó trưởng Bộ môn
76 Đàm Thị Tuyết Khoa Y tế công cộng Trưởng khoa YTCC - BTCB
77 Nguyễn Thu Hiền Khoa Y tế công cộng Chủ tịch CĐBP
78 Nguyễn Tiến Phượng Khoa Dược Phó trưởng khoa Dược
79 Lương Hoàng Trưởng Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn
80 Hoàng Thị Cúc Khoa Dược Phó trưởng khoa Dược
81 Đinh Phương Liên Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn
82 Đồng Thị Hoàng Yến Khoa Dược Trưởng Bộ môn
83 Phạm Thị Thanh Tâm Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn
84 Đoàn Thanh Hiếu Khoa Dược Trưởng Bộ môn
85 Bùi Thị Thanh Châm Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn
86 Nông Phương Mai Khoa Điều dưỡng Phó TK Điều dưỡng - BTCB
87 Phạm Thị Oanh Khoa Điều dưỡng Chủ tịch CĐBP
88 Vi Thị Thanh Thủy Khoa Điều dưỡng Phó TK Điều dưỡng
89 Phùng Văn Lợi Khoa Điều dưỡng Phó TK Điều dưỡng
90 Nguyễn Ngọc Huyền Khoa Điều dưỡng Phó trưởng Bộ môn
91 Đoàn Thị Huệ Khoa Điều dưỡng Phó trưởng Bộ môn
92 Hoàng Minh Hương Khoa Điều dưỡng Phó trưởng Bộ môn
93 Nguyễn Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản Trưởng khoa KHCB - BTCB
94 Nguyễn Thị Tân Tiến Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng khoa KHCB
95 Trương Thị Hồng Thúy Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng Bộ môn
96 Đỗ Thị Phương Quỳnh Khoa Khoa học cơ bản Chủ tịch CĐBP
97 Bùi Văn Thiện Khoa Khoa học cơ bản Tiến sĩ
98 Nguyễn Xuân Hòa Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn
99 Đặng Văn Thành Khoa Khoa học cơ bản Tiến sĩ
100 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn
101 Nguyễn Văn Quế Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng Bộ môn
102 Bùi Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng Bộ môn
103 Lã Duy Anh Khoa Khoa học cơ bản Tiến sĩ
104 Nguyễn Thị Thanh Hồng Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn
105 Hứa Thanh Bình Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn
106 Nguyễn Vũ Phương Bệnh viện trường Giám đốc BVT - Ủy viên BCHĐB
107 Trương Đồng Tâm Bệnh viện trường Phó Giám đốc BVT
108 Vũ Thị Hồng Anh Bệnh viện trường Phó Giám đốc BVT - Ủy viên BCHĐB
109 Nguyễn Công Bình Bệnh viện trường Trưởng khoa Ngoại BVT
110 Hoàng Văn Tăng Bệnh viện trường Trưởng khoa CĐHA BVT
111 Lê Anh Đức Bệnh viện trường Phó trưởng khoa CĐHA BVT
112 Nguyễn Thị Hoa Bệnh viện trường Trưởng khoa Xét nhiệm BVT
113 Phạm Thị Tuyết Nhung Bệnh viện trường Trưởng khoa Dược BVT
114 Hoàng Thị Mai Nga Bệnh viện trường Phó TP Điều dưỡng BVT
115 Phạm Mỹ Hoài Bệnh viện trường TP KHTH, TK Phụ sản BVT
116 Phạm Công Chính Bệnh viện trường Trưởng khoa Các CK BVT
117 Hà Huy Phương Bệnh viện trường Trưởng khoa Khám bệnh BVT
118 Lưu Thị Bình Bệnh viện trường Trưởng khoa Nội BVT
119 Vũ Tiến Thăng Bệnh viện trường Phó trưởng khoa Nội BVT
120 Trần Xuân Thường Bệnh viện trường Trưởng phòng TCKT BVT
121 Đinh Ngọc Thành Bệnh viện trường Trưởng phòng Điều dưỡng BVT
122 Phạm Thị Quyên Bệnh viện trường Phó trưởng khoa Khám bệnh BVT

 

Thái Nguyên, ngày   tháng 7 năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đã ký

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn