Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết Thông báo;

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển học bạ năm 2022 nhưng chưa nộp lệ phí;