Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Đoàn thanh niên trường Đại học Y - Dược phát động Cuộc thi viết về trường Đại học Y Dược Thái Nguyên “Những kỷ niệm không thể nào quên” nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Y Dược xây dựng kế hoạch tổ chức và thể lệ cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên, cựu sinh viên viết về Nhà trường, cảm nghĩ về thầy cô giáo, về mái trường thân yêu Đại học Y Dược Thái Nguyên.

- Là một hoạt động văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử tốt đẹp của trường, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường ĐH Y Dược.

- Thông qua cuộc thi tuyển chọn in thành tuyển tập ấn phẩm, bản tin, trong đĩa CD, DVD chào mừng lễ kỷ niệm thành lập trường.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Sinh viên thuộc các hệ đào tạo đang học tập tại trường.

- Cựu sinh viên đã học tập tại trường.

- Các cộng tác viên báo chí và những đối tượng khác quan tâm tới cuộc thi.

3. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ THỂ LOẠI CUỘC THI

3.1. Chủ đề chính: VIẾT VỀ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÂN YÊU.

Chủ đề cuộc thi tập trung ca ngợi truyền thống, sứ mạng vẻ vang của nhà trường; các tấm gương về đạo đức của người thầy; ca ngợi những thành tích tốt đẹp trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân … “Những kỷ niệm không thể nào quên” của nhà giáo, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên trường Đại học Y Dược

3.2. Nội dung chính cuộc thi:

- Viết về những tình cảm trong sáng, những kỷ niệm về thầy cô và bạn bè; các tấm gương của thầy cô giáo.

- Ca ngợi những thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân … của nhà giáo, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên nhà trường.

- Viết về cảm nhận của cá nhân mang tính nhân văn sâu sắc về trường, về truyền thống, sứ mạng vẻ vang của nhà trường

- Viết về những đổi thay của nhà trường trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt từ 10 năm trở lại đây.

3.3. Thể loại dự thi:

Người dự thi có thể chọn các thể loại: Truyện ngắn, phóng sự, bút ký, thơ, nhạc (ca khúc), tranh, ảnh …. Các thể loại truyện ngắn, phóng sự, bút ký tối đa là 3000 từ. Có thể dự thi theo cá nhân hoặc tập thể.

4. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

- Bài dự thi phải viết bằng tiếng Việt, được viết tay hoặc đánh máy và trình bày rõ ràng.

- Bài dự thi phải do người dự thi tự sáng tác, đảm bảo chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào và chịu trách nhiệm về bài viết của mình.

- Một người được quyền gửi nhiều bài dự thi.

- Đối với tác phẩm nhạc ghi chú rõ chủ đề và ý tưởng của bản nhạc, tác phẩm ảnh ghi chú rõ thời gian chụp, nội dung hoặc ý tưởng của bức ảnh.

- Bài viết về một cá nhân hoặc tập thể được phép hư cấu một phần, nhưng phải trên cơ sở nguồn gốc và sự kiện có thực.

- Bài dự thi phải bám sát nội dung cuộc thi, không được đề cập đến vấn đề tôn giáo, trái quan điểm đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà trường; bài viết không được kích động, nói xấu hay xúc phạm người khác v.v…

- Bài dự thi không được sao chép nguyên mẫu các tài liệu khác (một đoạn hoặc cả bài). Trường hợp trích dẫn một đoạn văn ngắn, câu thơ, tứ thơ với mục đích làm rõ ý nội dung thì phải có trích dẫn trong ngoặc kép và ghi chú rõ nguồn trích; khuyến khích các bài viết có kèm theo hình ảnh minh họa.

- Gửi đúng thời gian.

- Trên tiêu đề bài dự thi ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi viết về trường Đại học Y Dược Thái Nguyên “Những kỷ niệm không thể nào quên”, cùng với: họ tên người dự thi, địa chỉ, số điện thoại và Email liên lạc, tên bài viết hoặc tác phẩm dự thi.

5. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN NỘP BÀI DỰ THI

- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày phát động cuộc thi đến 31/7/2018.

- Địa điểm nhận bài dự thi:         Nhận bài trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường hoặc gửi file mềm vào địa chỉ mail:                                                  doanthanhnien.dhyd@gmail.com

- Tổng kết giai đoạn 1 cuộc thi: 31/7/2017.

  Tổng kết và công bố kết quả cuộc thi: 8/2018 và trao giải: tháng 11/2018.

- In ấn phẩm cuộc thi tháng 10/2018.

6. GIẢI THƯỞNG

6.1. Dự kiến cơ cấu giải thưởng

- 1 Giải đặc biệt

- 4 Giải Nhất, gồm:

 + Giải Nhất cho thể loại truyện ngắn, phóng sự, bút ký

 + Giải Nhất cho thể loại thơ

 + Giải Nhất cho thể loại nhạc

 + Giải Nhất cho thể loại tranh, ảnh

- Giải Nhì: 2 giải Nhì cho mỗi thể loại

- Giải Ba: Từ 3-5 giải Ba cho mỗi thể loại

- Giải Khuyến khích

6.2.  Quyền lợi khác:

Bài đạt giải và có chất lượng tốt được biên tập để in trong ấn phẩm đặc biệt, được lựa chọn đưa vào Bản tin nội bộ, đưa lên cổng thông tin điện tử của trường, gửi đăng trên các báo Trung ương. Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Y Dược trân trọng phát động cuộc thi tới toàn thể đoàn viên, sinh viên và cựu sinh viên nhà trường. Đề nghị Ban chấp hành các Liên chi đoàn, Liên chi hội, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ nghiêm túc triển khai đến từng chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên, thành viên Câu lạc bộ để có được những bài dự thi có chất lượng cao, thể hiện xứng đáng tinh thần của sinh viên trường Đai học Y Dược chào mừng 50 năm ngày thành lập trường.

 

Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Y Dược trân trọng phát động cuộc thi tới toàn thể đoàn viên, sinh viên và cựu sinh viên nhà trường. Đề nghị Ban chấp hành các Liên chi đoàn, Liên chi hội, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ nghiêm túc triển khai đến từng chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên, thành viên Câu lạc bộ để có được những bài dự thi có chất lượng cao, thể hiện xứng đáng tinh thần của sinh viên trường Đai học Y Dược chào mừng 50 năm ngày thành lập trường.

 

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư      

                                               Nguyễn Quang Đông