1. Người học tuân thủ đúng các hướng dẫn trong Công văn 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 về Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, ký túc xá

 http://tump.edu.vn/post/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-truong-hoc-ky-tuc-xa

2. Trường hợp người học có yếu tố dịch tễ được quy định tại Quyết định số 345/QĐ ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế (thuộc đối tượng phải cách ly tại chỗ)

http://tump.edu.vn/post/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-cach-ly-y-te-tai-nha-noi-cu-tru-de-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-virus-corona-ncov

  3. Trường hợp người học có yếu tố dịch tễ + có sốt/triệu chứng hô hấp (thuộc người nghi ngờ nhiễm)

Địa chỉ liên hệ:

Tổ Y tế: ThS. Dương Thị Tùng (Phòng 107, tầng 1, nhà ký túc xá 6 tầng) - ĐT: 0987.843.337

Phòng KHTH-BV Trường ĐH Y-Dược: BSCKII. Phạm Mỹ Hoài - ĐT: 0982.195.112

Ban chỉ đạo: PGS.TS. Trần Bảo Ngọc - ĐT: 0912.232.902