THÔNG BÁO

Vv công khai danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 tại HĐCGCS Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

 

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2016 (HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN) được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-HĐCDGSNN ngày 14/4/2016 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm 9 thành viên.

Thực hiện theo kế hoạch của HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN, trong các ngày 7/7 đến ngày 8/7/2016, HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN đã tiến hành 02 kỳ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 cho các ứng viên.

HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN đã xem xét hồ sơ, nghe và đánh giá báo cáo kết quả NCKH&CN, đào tạo, thẩm định trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên. Hội đồng tiến hành các biểu quyết công khai, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên và thông qua nghị quyết kỳ họp, nhất trí gửi lên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y hồ sơ và danh sách 05 ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2016, trong đó có 01 ứng viên GS, 04 ứng viên PGS theo bản danh sách sau:

 TT  Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký  Ngành, chuyên ngành  Nơi công tác
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn GS Y, Nhi khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
TS. Lưu Thị Bình PGS Y, Nội khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
TS. Nguyễn Trọng Hiếu PGS Y, Nội khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
TS. Đàm Thị Tuyết PGS Y, YTCC Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
TS. Trần Quý Tường PGS Y, YTCC Bộ Y tế

Hội đồng công khai kết quả đánh giá và danh sách các ứng viên trên website nhà Trường từ ngày 8/7/2016 đến 15/7/2016. Các cán bộ, viên chức quan tâm theo dõi, nếu có kiến nghị về kết quả hoặc hồ sơ các ứng viên xin gửi ý kiến bằng văn bản đến Hội đồng.

Địa chỉ liên hệ Phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ĐT: 02803851945,

Email: quanlykhoahoc@tnmc.edu.vn

Trân trọng!

 

      

CHỦ TỊCH

                HĐCDGSCS TRƯỜNG ĐHYD, ĐHTN         

             (Đã ký)         

     GS.TS. Hoàng Khải Lập