Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017;

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt chuẩn về trình độ tiếng Anh trước khi ra trường. Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ 2020 Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2, đợt 4 năm 2016 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức thi:

STT Nội dung Đối tượng Thời gian đăng ký Thời gian thi Nội dung thi
1 Thi tiếng Anh trình độ A2 Sinh viên BSĐKCQK44,CNĐDCQK10,  ĐHDCQK8, BSRHMK4, BSYHDPK5, CĐKTXNAPVSTPK6 và những sinh viên có nhu cầu 06/10/2016-17/10/2016 Dự kiến thi ngày 30/10/2016 - Kỹ năng Đọc + Viết- Kỹ năng nghe hiểu- Kỹ năng Nói

 

- Thời gian thi chính thức nếu có thay đổi sẽ thông báo trên Website trường trước ngày thi 7 ngày.

2. Thủ tục đăng ký dự thi

Sinh viên có nguyện vọng thi đăng ký trực tiếp tại Văn phòng khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Y Dược (Trong giờ hành chính). Sinh viên có thể lập danh sách nộp theo lớp.

*  Đăng ký thi

-         Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (lấy trực tiếp tại Văn phòng khoa Khoa học cơ bản hoặc tải về trên website của trường).

-         03 ảnh thẻ (3 x 4) chụp không quá 03 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào phía sau ảnh).

-         01 bản photo chứng minh thư nhân dân.

-         Lệ phí thi: 220.000 đồng /sinh viên

-         Lệ phí cấp chứng chỉ: 40.000  đồng/chứng chỉ (nếu Sinh viên có nhu cầu đề nghị).  

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Văn phòng khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, Điện thoại: 0280.3655.017.

Nhận được thông báo này, đề nghị các Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thông báo để sinh viên có nhu cầu đăng ký thi theo kế hoạch.