1. Thông báo tuyển sinh các trình độ  Xem chi tiết Thông báo tuyển sinh SĐH 2022 tại đây;

2. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ

2.1. Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ dự thi CKI, CKII            

- Thời gian phát hành hồ sơ: Sáng từ 8h00 -11h00; Chiều từ 13h30 -16h30, từ ngày 16/6/2022 đến ngày 06/7/2022.             

- Nơi phát hành hồ sơ: Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau đại học), Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên, tầng 4 nhà A1 (Nhà 11 tầng).  

2.2. Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ dự thi BSNT: Sẽ thông báo sau trên trang thông tin tuyển sinh của Trường ĐHYD (dự kiến tháng 8/2022).

3. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự thi CKI, CKII            

- Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 8h00 - 11h00; Chiều từ 13h30 -16h30 (từ thứ 2 đến thứ 6), từ ngày 7/7/2022 đến ngày 20/7/2022.

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng đào tạo (Bộ phận Sau đại học), Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.                

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.            

Số điện thoại: 0208.3858.198 ; Email: saudaihocytn@gmail.com  

Trân trọng.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.