Để chuẩn bị cho các trường tiếp cận với bài thi MOS phiên bản O2016, IIG Việt Nam trân trọng mời các anh/ chị tham gia trải nghiệm bài thi MOS Access, Outlook (BETA) cho phiên bản O2016.

Mô tả:

-          Thời lượng bài thi: 120 phút

-          Ngôn ngữ: Tiếng Anh

-          Phiên bản: 2016

-          Level: Expert

-          Ngày thi dự kiến, Sáng 29 tháng 7 năm 2016

-          Thời hạn gửi danh sách đăng ký: 15h30 ngày 26/6/2016