Để thuận lợi cho việc bổ sung sách chuyên ngành Y Dược năm 2021, Phòng CNTT- TV kính gửi đến quí thầy cô danh mục sách chuyên ngành y dược mới nhất, kính mong các thầy cô chọn lựa giúp và gửi danh mục sách cần mua về Phòng CNTT-TV trước ngày 15/6/2020 (bộ phận thư viện) cả file điện tử và bản cứng (file điện tử gửi theo địa chỉ lbthuantv@gmail.com).

  . Ngoài ra các thầy cô có thể gửi danh mục sách ngoài các tài liệu có trong danh mục mà phòng thông báo. Rất mong nhận được sự hợp tác từ các thầy cô.

Trân trọng.

Danh mục sách;