Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2016 Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên thông báo về thời gian và thủ tục xin phúc khảo bài thi như sau:

Thí sinh có nguyện vọng xin phúc khảo bài thi cần:

1.    Làm đơn xin phúc khảo  (theo mẫu)

2.    Lệ phí : 50.000đ/môn (thí sinh nộp lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính)

3.    Thời gian nhận đơn:  Từ ngày 06/9/2016 đến 09/9/2016 (Các ngày trong tuần trừ ngày thứ bảy và chủ nhật)

4.    Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo (Tầng 4 nhà 11 tầng)

Mẫu đơn phúc khảo: tải về