I. Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ chính quy diện ngân sách nhà nước là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (không áp dụng đối với sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).

II. Thủ tục và hồ sơ gồm có:

            - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục IV).

            - Bản sao công chứng giấy khai sinh.

            - Bản sao công chứng sổ hộ khẩu thường trú.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/5/2016.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Tầng 1, tòa nhà 11 tầng. Gặp trực tiếp cô Trưng để làm thủ tục.

Danh sách sinh viên được hưởng chế độ sẽ được đăng tải lên Website của Nhà trường (www.tump.edu.vn).

Sinh viên không nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn và thời gian quy định trên, Nhà trường sẽ không xét để hưởng chế độ.