I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

- Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2017), 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017), 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017), 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI.

- Hội thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng. Công tác triển khai, tuyên truyền cho Hội thi phải kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

2.1. Tên gọi hội thi: “Ánh sáng soi đường”

2.2. Đối tượng dự thi:

2.2.1. Bảng cá nhân: Sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường đại học Y Dược Thái Nguyên.

2.2.2. Bảng đội tuyển: Trường sẽ lựa chọn cử sinh viên đạt kết quả cao tham gia đội tuyển của tỉnh Thái Nguyên

2.3. Thời gian tổ chức hội thi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.3.1. Bảng cá nhân: Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017.

2.3.2. Bảng đội tuyển:

- Vòng thi cấp cụm, cấp khu vực: tháng 04, 05/2017 (Thời gian cụ thể các cụm, khu vực sẽ được thông báo tới các đội tuyển bằng văn bản, thông qua website và fanpage Hội thi).

- Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: tháng 05/2017 (Dự kiến 21/5/2017).

III. NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI THI

- Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

IV. HÌNH THỨC THI

4.1. Bảng cá nhân:

- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn

- Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 12/3/2017. Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ 3 tuần sau đó). Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (điểm số và thời gian là tổng cộng của 06 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.

4.2. Bảng đội tuyển: Thi theo lịch của Trung ương Đoàn

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

5.1. Bảng cá nhân:

- Cấp trung ương: Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

* Giải thưởng Tuần:

- 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng.

* Giải toàn quốc:

- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng và 1 chuyến về nguồn.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.

- 04 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cấp trường: Ban tổ chức cấp trường căn cứ trên kết quả dự thi trực tuyến dự kiến sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất theo thống kê, cụ thể như sau: * Giải thưởng Tuần: - 01 giải Nhất trị giá 200.000 đồng. - 01 giải Nhì trị giá mỗi giải 100.000 đồng. - 02 giải Ba trị giá mỗi giải  50.000 đồng. * Giải toàn hội thi (tổng hợp các tuần thi): - 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng - 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng. - 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng. - 05 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 100.000 đồng. Các cá nhân đạt giải nhận được Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường

5.2. Giải thưởng cho các Liên chi đoàn, chi đoàn: Các Liên chi đoàn, chi đoàn tham gia tốt hội thi, có số lượng đông sinh viên tham gia (theo tỷ lệ) và đạt kết quả cao sẽ được Ban tổ chức đề xuất tặng Giấy khen và phần thưởng của Ban chấp hành Đoàn trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Dược

- Xin ý kiến Đảng Ủy, Ban Giám hiệu để chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đơn vị tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hội thi;

- Tổ chức phát động triển khai cuộc thi tới toàn thể các Liên chi đoàn, chi đoàn, đoàn viên Trường Đại học Y Dược.

- Phối hợp với Bộ môn Toán – Tin mở cửa phòng máy tính cho sinh viên tham dự cuộc thi (chủ yếu dành cho sinh viên không có máy tính).

-  Đôn đốc, giám sát và có đánh giá cụ thể đối với việc triển khai và thực hiện Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017. - Lựa chọn sinh viên tham gia đội tuyển cấp tỉnh

- Trao tặng khen thưởng đối với cá nhân và tập thể thực hiện tốt nội dung của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017.

2. Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc

- Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; vận động đông đảo sinh viên tham gia.

- Triển khai tổ chức vòng thi cá nhân

- Báo cáo kết quả thường xuyên nội dung thực hiện Hội thi về Văn phòng Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Dược theo từng tuần và từng đợt bằng văn bản chính thức, gửi bản mềm thông qua mail văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược: doanthanhnien.dhyd@gmail.com

- Tặng khen thưởng kịp thời cho các cá nhân đạt giải cao trong Hội thi theo từng tuần, từng đợt cụ thể (xây dựng kế hoạch khen thưởng riêng của Liên chi) Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Dược đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện.