Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2, năm 2018 tại đây;