Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh sỏi mật ở người Tày trưởng thành tại hai huyện Định Hóa, Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp 

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

Mã số:  62 72 01 64

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn;

2. PGS.TS. Trần Đức Quý

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn 1, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Kính mời các nhà khoa học, Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược trân trọng cảm ơn