Tên luận án: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 24 tháng đến 72 tháng"

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa.

Người hướng dẫn khoa học:                         PGS.TS. Phạm Trung Kiên

                                                                        TS. Nguyễn Thị Thanh Mai.

Thời gian: 8h30 ngày 03 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà 11 tầng, phòng BVLV1, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.