Tin tức nổi bật:
Đào tạo Sau đại học

Thông báo lịch dự kiến bảo vệ đề cương Cao học K24

20/05/2021 08:48:42 - Lượt xem: 528

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

15/04/2021 15:14:40 - Lượt xem: 730

Tên luận án: " Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang".

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và tiến sĩ

02/03/2021 15:19:46 - Lượt xem: 1600

Thông báo thay đổi thời gian Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

02/03/2021 14:34:17 - Lượt xem: 455

Thông báo về việc thay đổi phòng họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

22/02/2021 15:20:29 - Lượt xem: 847

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

19/02/2021 15:20:35 - Lượt xem: 955

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Lê Thị Kim Dung

20/01/2021 14:33:26 - Lượt xem: 774

Phòng Đào tạo kính gửi thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kim Dung;

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020

14/12/2020 09:44:20 - Lượt xem: 2468

Kết quả thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020

Chi tiết

Đề án và chỉ tiêu tuyển sinh Sau Đại Học năm 2020

05/12/2020 10:38:02 - Lượt xem: 3091

Thông tin về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh

24/10/2020 09:38:53 - Lượt xem: 644

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức Bảo vệ Luận án tiến sĩ y học cấp Trường cho NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

24/10/2020 09:25:57 - Lượt xem: 3226

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

Chi tiết

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh

25/09/2020 10:09:16 - Lượt xem: 750

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên kính gửi thông tin luận án của NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh

Chi tiết

Lịch thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2020

21/09/2020 11:06:00 - Lượt xem: 893

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Danh sách dự thi tuyển sinh Sau đại học 2020.

17/09/2020 15:02:59 - Lượt xem: 2183

Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách dự thi tuyển sinh Sau đại học 2020

Chi tiết

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

15/09/2020 15:57:19 - Lượt xem: 2198

Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết