Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong nâng cao trình độ cho giảng viên, chất lượng đào tạo, và học tập cho sinh viên. Trong các năm qua, Nhà trường chú trọng phát triển các mối quan hệ với nhiều trường đại học, nhiều tổ chức quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác.  

Ngày 29/03/2017, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên và công ty Work Support Y, Nhật Bản tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về liên kết đào tạo để cung cấp nguồn lực y tế làm việc tại Nhật Bản.

Mục đích của chương trình hợp tác là đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên khoa Điều dưỡng Trường Đại học Y Dược có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản với vị trí điều dưỡng viên và đạt chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 - đây là điều kiện để nhận chứng nhận tư cách điều dưỡng viên tại Nhật Bản.

Trường Đại học Y Dược chịu trách nhiệm tuyển sinh sinh viên có nguyện vọng làm điều dưỡng viên tại Nhật Bản; chuẩn bị cơ sở vật chất cho lớp học, phối hợp cùng Công ty TNHH Work Support Y Nhật Bản đào tạo cử nhân Điều dưỡng. Công ty TNHH Work Support Y Nhật Bản chịu trách nhiệm đào tạo tiếng Nhật và các môn chuyên ngành điều dưỡng Nhật Bản tại Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược; Đảm bảo nơi làm việc sau khi nhận Chứng chỉ Điều dưỡng Quốc gia Nhật Bản và theo sát, hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc.

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp tác vào năm học 2017-2018. Đối tượng dự tuyển là các sinh viên đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng năm học 2017-2018.

Việc ký kết hợp tác thành công không chỉ giúp sinh viên Điều dưỡng tốt nghiệp tại Trường có cơ hội tốt làm việc tại Nhật Bản mà còn góp phần giúp Nhà trường đạt được mục tiêu phát triển Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên thành trường đào tạo y khoa có uy tín trong nước và đạt chuẩn quốc tế.