Xem chi tiết Danh sách đăng ký xét tuyển ngành Dược học hệ liên thông ĐH xét theo học bạ THPT 2018 tại đây;

Xem chi tiết Danh sách đăng ký xét tuyển ngành y khoa liên thông ĐH xét theo học bạ THPT 2018 tại đây;

Xem chi tiết Danh sách đăng ký xét tuyển ngành y khoa liên thông ĐH xét theo kết quả thi THPT QG 2018 tại đây;

Xem chi tiết Danh sách ĐKXT ngành ĐD liên thông ĐH xét theo học bạ THPT 2018 tại đây;