Tên luận án: "Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh Vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang"

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng.

Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Xuân Đà;

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà 11 tầng, phòng BVLV1, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Đào tạo trân trọng cảm ơn!