Tên luận án: “Nghiên cứu tần suất, đặc điểm lâm sàng và đột biến gen bệnh Thalassemia ở trẻ em dân tộc Tày và Dao tỉnh Tuyên Quang”. 

Chuyên ngành đào tạo:  Nhi khoa.

Mã số:  9720106.

Người hướng dẫn khoa học:         

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thành Trung;         

Người hướng dẫn phụ: TS. Trịnh Văn Hùng.

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 03 năm 2022.

Địa điểm: Phòng BVLV 6.4, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.