1. Tên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhãn khoa (The First Degree Specialist Program in Ophthalmology)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

ü     Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh về Mắt.

ü     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu các bệnh về Mắt.

ü     Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü     Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

ü     Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng một số bệnh Mắt thường gặp.

ü     Chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị một số bệnh về mắt thường gặp.

ü     Thực hành thành thạo một số thủ thuật chuyên khoa về Mắt.

ü     Hướng dẫn được đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Mắt.

ü     Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về Mắt.

4.2. Kỹ năng mềm

ü     Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

ü     Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong thực hành nghề nghiệp.

5. Yêu cầu về thái độ

ü     Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.

ü     Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü     Cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

ü     Bệnh viện Mắt

ü     Khoa mắt bệnh viện tỉnh.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü     Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhãn khoa.

ü     Thạc sĩ y học. ü     Tiến sĩ Y học.