1. Tên ngành đào tạo: Bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành Nội khoa (Residency Program is Internal Medicine)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh Nội khoa.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu các bệnh lý Nội khoa.
 • Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

 • Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nội khoa thường gặp.
 • Chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị.
 • Thực hành thành thạo các thủ thuật Nội khoa thông thường.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ y tế.
 • Hướng dẫn được đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
 • Có khả năng thực hiện độc lập đề tài nghiên cứu khoa học.

4.2. Kỹ năng mềm

 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong cung cấp các dịch vụ y tế phục vụ người bệnh.
 • Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ Nội trú trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 • Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.
 • Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp.

 • Các viện nghiên cứu, các trường Đại học y.
 • Khoa hệ Nội của các bệnh viện công lập và ngoài công lập.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội khoa.
 • Tiến sĩ Y học.