1. Tên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Lao (The First Degree Specialist Program in Tuberculosis)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

ü     Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành chăm sóc và quản lý bệnh nhân mắc bệnh Lao.

ü     Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng Lao.

ü     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu về Lao.

ü     Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü     Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng 4.1. Kỹ năng cứng

ü     Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng một số bệnh Lao thường gặp.

ü     Chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị Lao.

ü     Thực hành thành thạo một số thủ thuật thông thường thuộc chuyên khoa Lao.

ü     Hướng dẫn được đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Lao.

ü     Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị bệnh Lao. 4.2. Kỹ năng mềm

ü     Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

ü     Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

5. Yêu cầu về thái độ

ü     Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người mắc bệnh Lao.

ü     Coi trọng công tác kiểm soát bệnh nhân Lao và dự phòng lây nhiễm tại cộng đồng.

ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü     Cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

ü     Bệnh viện Lao.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü     Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Lao.

ü     Thạc sĩ y học.

ü     Tiến sĩ Y học.