1. Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa (Surgery)

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ (Master degree)

3. Yêu cầu về kiến thức

- Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh nhi khoa.

- Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu các bệnh lý Nhi khoa

- Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy trong đào tạo y khoa và hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Thực hành thành thạo chẩn đoán, điều trị, tiên lượng và phòng bệnh một số bệnh nhi khoa thường gặp.

- Chỉ định và phân tích  thành thạo kết quả các phương pháp cận. lâm sàng để phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh Nhi khoa

- Thực hiện được một số thủ thuật Nhi khoa thông thường.

- Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

-  Có khả năng thực hiện độc lập đề tài nghiên cứu khoa học.

4.2. Kỹ năng mềm

- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh.

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

5. Yêu cầu về thái độ

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.

-  Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

-  Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.

-  Các khoa Nhi của các bệnh viện công lập và ngoài công lập.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường ü Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi khoa. ü Tiến sĩ Y học chuyên ngành Nhi khoa.