Tin tức nổi bật:
Tin nội bộ

Nghị Quyết về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Y - Dược giai đoàn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

07/04/2022 11:17:02 - Lượt xem: 831

Hội đồng Trường Đại học Y - Dược thông báo Nghị Quyết về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Y - Dược giai đoàn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết

Kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ đánh giá trực tuyến CTĐT kiểm định AUN-QA

24/02/2021 08:17:32 - Lượt xem: 537

Căn cứ kết quả họp định hướng giữa Ban Thư ký AUN-QA và Nhà trường; Căn cứ Công văn số 45/DHTN ngày 13/01/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc triển khai các hoạt động phục vụ đánh giá trực tuyến CTĐT bởi tổ chức kiểm định AUN-QA, Nhà trường thông báo kế họach và phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc như sau:

Chi tiết

Ban hành Quy chế tiếp túc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Trường ĐHYD - ĐHTN

31/03/2020 16:44:43 - Lượt xem: 1018

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp túc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Trường ĐHYD - ĐHTN

Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2019

03/03/2020 13:40:05 - Lượt xem: 1927

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường lớn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, Đảng bộ Trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019.

Chi tiết

Công văn 868 về việc nâng bậc lương năm 2017

18/10/2017 14:45:34 - Lượt xem: 2435

Hướng dẫn kích hoạt office 365

01/10/2017 11:53:16 - Lượt xem: 2678

Hướng dẫn

Chi tiết

Thông báo triệu tập thành phần tham dự buổi thông báo Kết luận nội dung tố cáo

26/09/2017 22:30:59 - Lượt xem: 2791

Danh sách cán bộ phụ trách Web các đơn vị

13/09/2017 15:40:25 - Lượt xem: 2725

Hướng dẫn tân sinh viên Y- Dược khai thác hệ thống CNTT và Thư viện của nhà trường

07/09/2017 15:43:25 - Lượt xem: 4000

Quyết định ban hành Quy chế Hội đồng Trường

01/09/2017 10:25:29 - Lượt xem: 16442

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp

05/07/2017 13:35:35 - Lượt xem: 4721

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

03/05/2017 14:16:10 - Lượt xem: 7666

Quy chế hoạt động Ban biên tập

23/03/2017 14:34:02 - Lượt xem: 19017

Thể lệ gửi tin bài đến Ban biên tập để đăng website

23/03/2017 08:22:05 - Lượt xem: 18706

Ban biên tập website Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên Hướng dẫn thể lệ gửi tin bài đến Ban biên tập để đăng website

Chi tiết

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2017-2019

05/12/2016 07:51:39 - Lượt xem: 3661