Tin tức nổi bật:
Tin tức

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 1)

25/09/2023 17:01:05 - Lượt xem: 279

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023 (bổ sung đợt 1)

Chi tiết

Thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

19/09/2023 08:49:19 - Lượt xem: 663

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ ứng viên tham gia xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

18/09/2023 17:52:43 - Lượt xem: 285

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ ứng viên tham gia xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/09/2023 17:37:14 - Lượt xem: 2481

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

13/09/2023 20:29:13 - Lượt xem: 384

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Ban hành Quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

09/09/2023 16:12:34 - Lượt xem: 642

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

31/08/2023 17:40:37 - Lượt xem: 1861

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

Chi tiết

Thông báo công khai kết quả xét tuyển đại học liên thông chính quy năm 2023

31/08/2023 16:44:33 - Lượt xem: 3749

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai kết quả xét tuyển đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo tổng kết năm học 2022-2023

31/08/2023 12:07:18 - Lượt xem: 291

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tổng kết năm học 2022-2023

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng dược sĩ cho SV ngành Dược học K14 và Dược học liên thông K18

30/08/2023 13:27:46 - Lượt xem: 514

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng dược sĩ cho SV ngành Dược học K14 và Dược học liên thông K18

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

26/08/2023 16:27:38 - Lượt xem: 277

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Thông báo Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

25/08/2023 21:16:52 - Lượt xem: 1001

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

25/08/2023 21:14:53 - Lượt xem: 629

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

25/08/2023 21:13:38 - Lượt xem: 1366

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023

24/08/2023 11:54:56 - Lượt xem: 3263

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023

Chi tiết