Tin tức nổi bật:
Tủ sách pháp luật

Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét hạng, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thẳng

08/04/2022 17:09:12 - Lượt xem: 666

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

Chi tiết

Thông tư Quy định việc soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

08/04/2022 17:04:13 - Lượt xem: 481

Thông tư Quy định việc soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

Chi tiết

Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

08/04/2022 17:02:04 - Lượt xem: 445

Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Chi tiết

Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

08/04/2022 16:59:03 - Lượt xem: 541

Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

Chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT

08/04/2022 16:57:09 - Lượt xem: 580

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT

Chi tiết

Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

08/04/2022 14:54:45 - Lượt xem: 530

Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

Chi tiết

Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

08/04/2022 14:53:15 - Lượt xem: 565

Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Chi tiết

Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

08/04/2022 14:50:52 - Lượt xem: 499

Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

Chi tiết

Quyết định về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

07/06/2021 14:38:30 - Lượt xem: 1614

Quyết định về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Bộ luật lao động năm 2019

04/01/2021 09:54:04 - Lượt xem: 2023

Nghị định 115.2020.NĐ-CP

04/01/2021 09:53:54 - Lượt xem: 1960

Thông tư 20.2020.TT-BGDĐT

04/01/2021 09:53:48 - Lượt xem: 1977

Nghị định 135.2020.NĐ-CP

04/01/2021 09:53:40 - Lượt xem: 2155

Nghị định 135.2020.NĐ-CP

Chi tiết

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi,...

19/08/2020 11:08:17 - Lượt xem: 745

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Chi tiết

TT số 10/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng....

19/08/2020 11:05:45 - Lượt xem: 696

TT số 10/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Chi tiết