Đến dự với Lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Thái Hà – Cán bộ Tỉnh đoàn Thái Nguyên, đồng chí Hà Xuân Linh – Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên, PGS. TS Trịnh Xuân Tráng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, ThS Nguyễn Quang Đông – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường, BS Nguyễn Xuân Thành – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên, BTV Đoàn trường, BCH Hội sinh viên và trên 200 đoàn viên, sinh viên tiêu biểu trường Đại học Y Dược.

Tại lễ kỷ niệm, 67 năm lịch sử vẻ vang của Hội sinh viên Việt Nam đã được ôn lại, khẳng định: Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên"; có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, có niềm tin với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, tập hợp, đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc trong mỗi bước trưởng thành của phong trào thanh niên và trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống yêu nước và hiếu học của các thế hệ, sinh viên Đại học Y Dược đã và đang nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả trong học tập và rèn luyện; có nhiều gương sinh viên vượt khó học giỏi, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn. Công tác Hội và phong trào sinh viên trường có bước phát triển mới, ngày càng phong phú, gần gũi, thiết thực và hiệu quả. Thông qua các chương trình hành động, những lợi ích chính đáng của sinh viên trong học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí được quan tâm chăm lo. Các phong trào rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện ... trong sinh viên có nhiều khởi sắc. Ấn tượng sâu sắc và có sức thuyết phục cao có thể nói đến là phong trào sinh viên tình nguyện, “Sinh viên 5 tốt”… đã đem đến cho xã hội hình ảnh đẹp về sinh viên trường Đại học Y Dược năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm vì cộng đồng.

Cũng trong buổi lễ, 66 sinh viên ưu tú đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016 đã được tuyên dương, khen thưởng. Trong năm học 2015 – 2016, Hội sinh viên trường Đại học Y Dược cũng có 12 sinh viên đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Thái Nguyên và 13 sinh viên đạt Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên tiêu biểu như sinh viên Vũ Thị Nụ - Chi hội BSĐK K45H, Nguyễn Thùy Trang – Chi hội BSĐK K46B, Dương Xuân Lực – Chi hội BSĐK K46B đã đạt Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh 2 năm liên tiếp. Cũng trong dịp này, Hội sinh viên trường đã công bố bộ tiêu chí bình xét Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016 – 2017 để các bạn sinh viên chủ động phấn đấu để đạt danh hiệu.