10-6-2021-TY-1.jpg

Trường Đại học Y - Dược gặp mặt, động viện đoàn tình nguyện chi viện cho tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang lần thứ 6

Đây là sự hỗ trợ kịp thời đối với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, chung tay góp sức ngăn chặn Covid - 19. 66 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược đã được trải qua đào tạo, tập huấn phòng chống Covid -19. Họ đến với tinh thần tình nguyện, quyết tâm, hỗ trợ 02 địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi nhận nhiệm vụ, ngay ngày hôm sau (08/6), đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y - Dược đã ra quân, hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang trên tuyến đầu phòng chống Covid - 19.

10-6-2021-TY-2.jpg

Đoàn tình nguyện viên lên đường chi viện cho Bắc Ninh