Gần 700 đoàn viên là sinh viên, viên chức, giảng viên của Trường đã đăng ký tham gia chương trình. Kết quả Ban tổ chức đã thu được 404 đơn vị máu chuyển đến Trung tâm Huyết học để kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân dịp mùa Đông. Trước đó, trong chiến dịch vận động cho chương trình “Sắc đỏ Y Dược”, Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện hiến máu nhân đạo của Trường đã tổ chức hiến máu được trên 400 đơn vị máu.

Được biết, hàng năm Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện theo từng quý, trên cơ sở đăng ký tự nguyện thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện.

 

  Trần Nguyên