CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ VÀ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2017  

1. Thời gian: 7h30, ngày 20/01/2018 chung cho các Tiểu ban.

2. Địa điểm: Chia theo Tiểu ban chuyên môn (12 tiểu ban)                   Download các TB

1. Tiểu ban 1: Nội – Nhi

                       Địa điểm: Phòng họp 1 (tầng 3, nhà 11 tầng)

2. Tiểu ban 2: Nội

                       Địa điểm: Phòng họp 4 (tầng 8, nhà 11 tầng)

3. Tiểu ban 3:  Ngoại - Sản

                        Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 1 (tầng 6, nhà 11 tầng)

4. Tiểu ban 4: Chuyên khoa lẻ hệ Nội

                       Địa điểm: Địa điểm: Phòng họp 3 (tầng 5, nhà 11 tầng)

5. Tiểu ban 5: Chuyên khoa lẻ hệ Ngoại

                       Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 2  (tầng 7, nhà 11 tầng)

6. Tiểu ban 6: Y học cơ sở

                       Địa điểm: Bộ môn Giải phẫu

7. Tiểu ban 7: Y tế công cộng 1

                       Địa điểm: VP Khoa KHCB (tầng 7, nhà 11 tầng)

8. Tiểu ban 8: Y tế công cộng 2

                       Địa điểm: BM Dịch tễ học

9. Tiểu ban 9: Y tế công cộng 3

                       Địa điểm: VP Khoa Y tế công cộng (tầng 6, nhà 11 tầng)

10. Tiểu ban 10: Dược

                        Địa điểm: VP Khoa Dược (tầng 9, nhà 11 tầng)

11. Tiểu ban 11: Điều dưỡng 1

                        Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, BM Huấn luyện kỹ năng

12. Tiểu ban 11: Điều dưỡng 2

                        Địa điểm: tầng 2, BM Điều dưỡng cơ bản

3. Hình thức báo cáo: Trình diễn trên PowerPoint  

4. Thời gian báo cáo: 12phút/1 báo cáo viên

-        Hỏi và trả lời thời gian tối đa cho một báo cáo viên: 20 phút

5. Đánh giá: Theo phiếu chấm(Download phiếu chấm)

6. Xếp loại: Theo điểm

-        Từ 90-100: Xuất sắc

-        Từ 80-89: Tốt

-        Từ 70-79: Khá

-        Từ 50-69: Đạt

-        Dưới 50: Không đạt

Ghi chú: Mỗi Tiểu ban sẽ chọn ra 01 đề tài tốt nhất để xét chọn  tham dự Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 19 tại Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.