Đại hội rất vinh dự được đón các đ/c Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, các thầy cô đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Nhà trường.

Ngoài ra, Đại hội còn vinh dự tiếp đón và nhận được hoa chúc mừng của Đoàn đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật, Khoa Ngoại ngữ  Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng kinh tế tài chính … các đơn vị kết nghĩa, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Phó chủ tịch HSV tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược lần thứ XI diễn ra vào thời điểm cả nước đang thi đua đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, giáo dục đại học, cao đẳng có sự chuyển biến mạnh mẽ; thời điểm tuổi trẻ chúng ta đang ra sức cùng các cấp chính quyền, đoàn thể, các thầy cô giáo và hội viên, sinh viên trong Trường đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016 - 2018, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Trường Đại học Y – Dược vững mạnh. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Đ/c Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch HSV Trường ĐH Y Dược khóa X báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Hội sinh viên trường gồm 21 đồng chí, đồng chí Trần Anh Vũ được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch; các đồng chí Đàm Thái Sơn và Nguyễn Thị Như Quỳnh được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch.

Đ/c Trần Anh Vũ - Chủ tịch HSV Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên khóa XI nhiệm kỳ 2018-2020

BCH HSV Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2020 ra mắt Đại hội

Trải qua khoảng thời gian làm việc vô cùng nghiêm túc và sôi nổi, kết thúc Đại hội, đ/c Nguyễn Xuân Thành – Chủ tịch Hội sinh viên trường khóa X thay mặt Đoàn Chủ tịch lên đọc diễn văn bế mạc.

Trong nhiệm kỳ 2018-2020 sẽ không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước, nhưng đó cũng chính là động lực giúp toàn thể cán bộ, hội viên,sinh viên trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên cùng nhau đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vượt qua mọi khó khăn, và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đặc biệt là góp phần đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng và của Hội các cấp đi vào cuộc sống của Hội viên Sinh viên trong toàn trường.

Người đưa tin: Trần Anh Vũ