Đại hội lần thứ Nhất cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Ban chấp hành Hội, GS.TS Lê Ngọc Trọng (người ở vị trí thứ 9 từ trái sang) là Chủ tịch Danh dự

Hội CGC Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nhiệm kỳ I 2017 - 2022