Hình ảnh tại buổi gặp mặt: 

Nhà giáo Bùi Điệp, Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh Thái Nguyên Mừng thọ 80 tuổi cho Hội viên Nguyễn Thanh Dương

Hội viện Hội CGC Trường Đại học Y Dược TN tại Hà Nội cùng tổ chức mừng thọ với CLB CB và nguyên là SV Trường ĐHYD TN, BVTW TN