Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam và văn phòng Hội. Có các đồng chí đại diện phòng nghiệp vụ Sở Y tế Thái Nguyên. Các đồng chí trong Ban vận động thành lập Chi hội Phổi Thái Nguyên. Có đông đủ 45 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ của bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên và khu vực tham dự trở thành tân hội viên. Đặc biệt có sự tham gia của hai đội văn nghệ chưa chuyên của bệnh viên và sinh viên Y5 K49 của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Sau một buổi làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và dân chủ, Đại hội Chi hội Phổi Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung và chương trình đã đề ra.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 5 đồng chí

1. PGS.TS.BS. Hoàng Hà: Chủ tịch

2. TS.BS. Nguyễn Trường Giang: Phó Chủ tịch

3. BSCK2. Ngô Thị Thu Tiền: Ủy viên

4. BSCK2. Ma Thị Hường: Ủy viên

5. ThS.BS. Hoàng Thị Lệ: Ủy viên Thư ký

Một số hình ảnh tại đại hội

Phạm Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam phát biểu

GĐBV.TS. Nguyễn Trường Giang tặng hoa chúc mừng đại hội

PGS.TS. Hoàng Hà thay mặt Ban chấp hành hội phát biểu

Ban chấp hành chụp ảnh lưu niệm với đội văn nghệ