Kính gửi: - Các Cơ sở giáo dục đại học thành viên;               

              -  Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên nhận được thông báo từ Văn phòng Khối Đại học Pháp ngữ (AUF) v/v mời đăng ký học bổng “Eugen lonescu” 2018-2019 dành cho nghiên cứu sinh và học viên post-doc, được tài trợ bởi Bộ Ngoại ngoại giao Romania, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian ứng tuyển: Đến ngày 04/11/2018.

- Đối tượng ứng tuyển: NCS, giảng viên, nghiên cứu viên của các trường Đại học thành viên AUF thuộc khối Pháp ngữ và Algeria (trừ Romania) có nguyện vọng thực tập 3 tháng  tại 1 trong 25 trường Đại học Romania.

- Thời gian tiến hành khóa thực tập: 03-07/2019.

- Các chi phí hỗ trợ:        

+ Trợ cấp hàng tháng : 1000 EUR (với học viên post-doc), 800 EUR  (với  NCS);         

+ Chi phí đi lại quốc tế (2 chiều);          

+ Bảo hiểm sức khỏe – tai nạn – hồi hương.

Các cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình, danh sách trường Đại học tiếp nhận, các chuyên ngành được chấp nhận, cách thức đăng ký ứng tuyển, các biểu mẫu và các thông tin liên quan khác tại địa chỉ:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2017-2018/

Xin trân trọng cảm ơn.