Chủ tịch danh dự : GS-TS Lê Ngọc Trọng (Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Hiệu trưởng Trường ĐHYK Bắc Thái, Giam đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên)

STT                           Họ và tên                 Chức vụ
1 TTUT- Nguyễn Công Bằng    Chủ tịch
2   Vũ Thị Hoàn Phó chủ tịch
3 Trần Qúy Cường   Phó Chủ tịch
4   Nguyễn Minh Chung Uỷ viên BCH
5 Mai Đình Đức Uỷ viên BCH
6   Phạm Thị Hiển Uỷ viên BCH
7 Phạm Lê Hùng   Uỷ viên BCH
8   Vũ Thị Ngọc Lan Uỷ viên BCH
9 Nguyễn Độc Lập   Uỷ viên BCH
10   Lương Thị Lưu Uỷ viên BCH
11   Vũ Thúy Na Uỷ viênBCH
12 Ngô Hồng Phong Uy viên BCH  
13 Phạm Kim Thu   Uỷ viên BCH