Chương trình học bổng toàn phần nghành Điều dưỡng chăm sóc của 12 bạn đã xuất cảnh kỳ bay tháng 4/2019 theo chế độ học bổng như sau:

- Tại Việt Nam cả 12 bạn bay kỳ bay tháng 4/2019 đã đạt được bằng N4 hoặc N3;

- Sinh viên sang Nhật học 1 năm trường Tiếng đạt trình độ tiếng Nhật N2, sau đó học thêm 2 năm về chuyên môn chăm sóc điều dưỡng. Sau khi ra trường làm việc tại các cơ sở chăm sóc của Nhật.

Chương trình học bổng du học bổng toàn phần ngành Điều dưỡng đã có 12 bạn sinh viên bay kì bay tháng 4/2019. Hiện các bạn đang học tập và làm việc tại các thành phố ở Nhật Bản.

Danh sách 12 sinh viên đã nhận được học bổng toàn phần nghành Điều dưỡng
STT Họ và tên Tên trường Địa chỉ
1 Ma Thị Thanh Nara Saho College 806, Rokuyaon-cho, Nara-shi, Nara
2 Vương Tú Anh Nara Saho College 806, Rokuyaon-cho, Nara-shi, Nara
3 Nguyễn Thị Châm Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy Okinawa-ken, Naha-shi, Nishi 2-12-14
4 Nguyễn Phương Thảo Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy Okinawa-ken, Naha-shi, Nishi 2-12-14
5 Nguyễn Thị Phương Trang Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy Okinawa-ken, Naha-shi, Nishi 2-12-14
6 Hồ Thị Thu Hà Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy Okinawa-ken, Naha-shi, Nishi 2-12-14
7 Nguyễn Thị Thùy Dung Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy Okinawa-ken, Naha-shi, Nishi 2-12-14
8 Tạ Thị Đan Huê Sendai International School of Japanese Miyagi-ken, Sendai-shi, Aoba-ku, Kakyoin 1-3-1
9 Văn Thị Lưu Ly Sendai International School of Japanese Miyagi-ken, Sendai-shi, Aoba-ku, Kakyoin 1-3-1
10 La Thị Nhật Lệ Sendai International School of Japanese Miyagi-ken, Sendai-shi, Aoba-ku, Kakyoin 1-3-1
11 Tạ Thị Thảo Sendai International School of Japanese Miyagi-ken, Sendai-shi, Aoba-ku, Kakyoin 1-3-1
12 Nguyễn Thùy Linh Sendai International School of Japanese Miyagi-ken, Sendai-shi, Aoba-ku, Kakyoin 1-3-1

Xem chi tiết thông tin về Chương trình du học toàn phần ngành Điều dưỡng tại đây;