Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) nhận được thư mời tham gia chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2019-2020. Đây là cơ hội tốt để các cán bộ, giảng viên ĐHTN tham gia nghiên cứu tại các trường đại học/viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ. 
Căn cứ nội dung thư mời, ĐHTN thông báo để các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc ĐHTN giới thiệu chương trình đến các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình, đồng thời tuyển chọn và giới thiệu những ứng viên phù hợp với chương trình Fulbright Việt Nam, chương trình sẽ liên hệ và hướng dẫn các ứng viên làm hồ sơ ứng tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 15/10/2019.
Địa chỉ email để liên hệ giới thiệu ứng viên: VNFulbright@state.gov
Thông tin chi tiết về chương trình: 
Các thông tin khác có liên quan, vui lòng liên hệ qua email VNFulbright@state.gov hoặc số điện thoại: (024) 3850 5000 (máy lẻ: 6225).
Trân trọng./.