"Hội nghị khoa học Sau Đại học" là một hoạt động khoa học thường niên do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức với mục tiêu nâng cao kỹ năng nghiên cứu, báo cáo khoa học, đồng thời mở rộng giao lưu, trao đổi thông tin của các học viên sau đại học, chuẩn bị tốt cho học viên trước khi bảo vệ luận văn luận án tốt nghiệp.

Hội nghị diễn ra 1 ngày có tổng số 124 học viên tham gia chia thành 11 tiểu ban mỗi tiểu ban chọn ra 01 báo cáo tốt nhất.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng tặng giấy khen và giải thưởng của Nhà trường cho các học viên có bài báo cáo đại giải nhất