Đến tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trịnh Xuân Tráng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trần Văn Tuấn, Chủ tịch hội đồng Trường; TS Nguyễn Đắc Trung, Chủ tịch Công đoàn Trường; Th.S Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn TN CSHCM cùng toàn thể lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, BGĐ Bệnh viện Trường, lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn, các thầy cô, CBVC, NLĐ trong toàn Trường.

GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của GS.TS Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Hội nghị được nghe PGS.TS Trịnh Xuân Tráng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo các kết quả công tác của Nhà trường trong năm học 2017 – 2018.

PGS.TS Trịnh Xuân Tráng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo  tổng kết năm học 2017 - 2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 -2019

Năm học 2017 - 2018, Nhà trường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, sự phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức và đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của các thế hệ đi trước đã giúp Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học vừa qua. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các mặt công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đạt được những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tài chính và các hoạt động khác, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiếp tục đưa Nhà trường ổn định và phát triển. Đặc biệt năm học 2017 – 2018 Trường Đại học Y Dược TN đã triển khai tốt việc đổi mới chương trình đào tạo y đa khoa để chuẩn bị cho việc đưa vào giảng dạy sinh viên năm học 2018 – 2019. Tiếp đó, PGS.TS Trịnh Xuân Tráng đưa ra phương hướng triển khai nhiệm vụ cho năm học 2018 – 2019.

Tại Hội nghị, các Trưởng đơn vị tham mưu cho Nhà trường đã có bài tham luận Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và các ý kiến đóng góp của các thầy cô trong Trường. Trong đó, ý kiến của các thầy cô tập trung nêu và góp ý cho các tồn tại trong năm học 2017 – 2018 và phương hướng ở các mặt công tác trong năm học 2018 – 2019.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, GS.TS Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã lên trao giấy khen, giấy chứng nhận của ĐHTN và của Trường Đại học Y Dược TN cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích trong năm học.

GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018

Kết luận Hội nghị, GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã giải trình một số ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức toàn trường đồng thuận, đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, vì sự phát triển bền vững của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1968 - 2018). 

GS.TS Nguyễn Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết và bế mạc Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị: