Trong 5 ngày làm việc của đợt đánh giá, các chuyên gia đánh giá đã tiến hành làm việc và trao đổi với lãnh đạo Nhà trường, các khoa, bộ môn; phỏng vấn cán bộ, giảng viên, cán bộ hỗ trợ cấp trường và khoa, sinh viên, cựu sinh viên và nhà sử dụng lao động; tham quan bằng hình thức livestream cơ sở vật chất cấp Trường và cấp chương trình đào tạo.

     Tại phiên bế mạc, các đánh giá viên của AUN-QA đã báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ đối với 2 chương trình đào tạo của Trường Đại học Y – Dược. Trong đó, các chuyên gia đánh giá cao các chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp, gắn với chuẩn đầu ra; cơ sở vật chất, phòng học hiện đại đáp ứng các hình thức dạy học khác nhau; hệ thống phòng thí nghiệm đáp ứng tốt yêu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học; hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động ổn định và đáp ứng tốt trong điều kiện dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó, các đánh giá viên của AUN-QA cũng chỉ ra một số điểm cần cải tiến trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

     Thay mặt AUN-QA và đoàn đánh giá ngoài, PGS.TS. Gerardo L. Largoza - thành viên Hội đồng AUN-QA đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo Trường Đại học Y – Dược, cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên của 2 chương trình đánh giá. Các đánh giá và góp ý từ các chuyên gia của AUN-QA hi vọng sẽ góp phần giúp Nhà trường và các chương trình đào tạo được đánh giá triển khai các hoạt động dạy và học tốt hơn, đáp ứng sứ mạng và tầm nhìn đã đề ra.

     Phát biểu bế mạc, thay mặt Ban giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học đã gửi lời cảm ơn đến Ban thư ký và chuyên gia đánh giá của AUN-QA về sự chuyên nghiệp và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, để thực hiện đánh giá trực tuyến 4 chương trình của Đại học Thái Nguyên. Các góp ý, đề xuất của đoàn chuyên gia đánh giá sẽ là cơ sở giúp các Trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, các khoa có chương trình đào tạo được đánh giá nhìn nhận đúng các điểm mạnh, điểm cần cải tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đáp ứng tầm nhìn và sứ mạng đã đề ra, hội nhập với các nước trong khu vực Đông Nam Á.