Tham dự buổi làm việc có GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài; PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường cao đẳng Việt Nam; các thành viên đoàn Đánh giá ngoài và các quan sát viên. Về phía Trường Đại học Y Dược có GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng thành viên Hội đồng Tự đánh giá; Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách; đại diện các tổ chức đoàn thể và Bệnh viện Trường.

Toàn cảnh buổi khảo sát sơ bộ  

Trong chương trình khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ minh chứng và đến thăm một số địa điểm nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của đoàn, phòng phỏng vấn,...

Các nhóm trong Hội đồng tự đánh giá nhà trường thảo luận cùng đoàn Đánh giá ngoài

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá; thống nhất kế hoạch và chương trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường và hướng dẫn nhà trường các công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; Nhà trường tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn Đánh giá ngoài và cam kết Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin minh chứng để giúp đoàn đánh giá ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

GS.TS. Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Cuối buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận nhà trường đã hoàn thành khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường được thống nhất từ ngày 12/9/2017 đến ngày 16/9/2017

 

Ký biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của đoàn Đánh giá ngoài và Nhà trường

Đoàn Đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng CBVC Nhà trường