Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu là Lãnh đạo nhà trường, Lãnh đạo Đoàn Đại học Thái Nguyên,  Bí thư, Phó Bí thư, cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Nhà trường qua các thời kỳ và trên 200 đoàn viên, sinh viên tiêu biểu của Trường đã cùng ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tích mà tuổi trẻ Nhà trường đã đạt được thời gian qua. Năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh có chủ đề “Ánh sáng soi đường” và được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; tổ chức thành công nhiều chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tiếp sức mùa thi, tiếp sức người bệnh, nhiều đợt vận động hiến máu nhân đạo với trên 1.500 đơn vị máu. Công tác phát triển Đảng được thực hiện tốt và được Tỉnh ủy Thái Nguyên khen thưởng. Đoàn trường được Tỉnh Đoàn tặng cờ Đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm học.

văn nghệ chào mừng

 trao học bổng cho  sinh viên

Nhân dịp này, Nhà trường có 1 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn; 85 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Ban Chấp hành Đoàn Trường cũng tổ chức thành lập Câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn, Hội Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nhằm kết nối thông tin giữa các thế hệ cán bộ Đoàn, góp phần giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cho đoàn viên, thanh niên Nhà trường

Tác giả: Huy Toản

Nguồn tin: Đoàn thanh niên