Tên đề tài:Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng giảm đau chống viêm của dược liệu sóng rắn thu hái tại Thái Nguyên.

Mã số:B2014-TN04-01

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập hội đồng: 421/QĐ-ĐHTN ngày 16/3/2017 của Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 15h30’, ngày 30/3/2017 (thứ 5).

Địa điểm: Phòng họp số 1, Tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây